NEN-Keuring

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Wij zijn bevoegd tot het uitvoeren van deze NEN-keuring.

Mocht uw elektrische installatie niet aan de normering voldoen? Dan passen wij dit graag voor u aan.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.